Dušan Katuščák on jún 16th, 2014

2013_10_23_SNK_odpoved_scan_podla infozákona

Zmluva o NFP 8_2012_SaP

Záverečná správa RO 2013_4162_zs_po2_v08

Dušan Katuščák on jún 13th, 2014

SNK_kalkulácia-úložiska_IMPACT-ise-4

Výročná správa OPIS EK za rok 2011_2864_8981

2012_04_19_VT-Group_list_nedodanie IKT odvolavka na audit MK

Dušan Katuščák on jún 13th, 2014

2012_04_17_Madaric_osobitny-audit_S1_DIKDA

2012_04_17_Madaric_osobitny-audit_S2_DIKDA

Dušan Katuščák on jún 13th, 2014

2012_04_04_Maďaričov zákaz-nepodpisovať zmluvy ani objednávky

2012_03_15 Stanovisko-MKSR-s-povoleni¦üm-realizovat¦î-objedna¦üvky-cez-VT-Group

2012_03_14_MKSR_legislativa_Vyjadrenie-k-ustanioveniam-ramcovej-zmluvy-s-VT-Group