Dušan Katuščák on december 26th, 2014

Reakcia autorov Štúdie uskutočniteľnosti na nekonzistentné riadenie

26. 10. 2009 Reakcia autorov Štúdie uskutočniteľnosti
na nekonzistentné riadenie prípravy projektov OPIS2 zo strany MKSR.

Tesne pred dokončením štúdie uskutočniteľnosti MKSR menilo svoju stratégiu, vecné a finančné požiadavky, čo sťažovalo prípravu Štúdie uskutočniteľnosti, bez ktorej nebolo možné začať proces prípravy národných projektov.

http://dusan.katuscak.net/?p=758

 

 

 

Dušan Katuščák on december 25th, 2014

CBA SNK

Dušan Katuščák on december 3rd, 2014

Otázky_Infozákon_nov_2014 DIKDA – Otázky prof. Katuščáka, hlavného autora projektu o implementácii projektu Digitálna knižnica a digitálny archív financovaný zo štrukturálnych fondov a ŠR (ca 49 mil eur)

SNK_infozak_nov_2014 – DIKDA Odpovede SNK

Dušan Katuščák on december 1st, 2014

VPCH Katuscak_eng

Dušan Katuščák on november 18th, 2014

CV_VPCH_katuscak

Dušan Katuščák on november 17th, 2014

marc21bib_orig_e

Copyright (c) 2000 by the Library of Congress except within the USA.

Copyright (c) Her Majesty the Queen in Right of Canada (2000) as represented by the National Library of Canada.

Copyright Preklad: (c) 1999 Dušan Katuščák, (c) 2004 Martin Katuščák

Redakcia: Jarmila Majerová

 

Toto je publikácia s voľnými listami, ktorá sa má aktualizovať po vydaní nových strán určených na nahradenie starších strán. Dátum vydania základného textu v angličtine je február 1999. Toto vydanie nahradilo vydanie z roku 1994 a aktualizácie č. 1-3 formátu USMARC pre bibliografické údaje a vydanie z roku 1994 s dodatkami č. 1-6 kanadského komunikačného formátu MARC pre bibliografické údaje. Prvé slovenské vydanie je prekladom a doplnením pôvodného anglického vydania a zahŕňa aktualizácie č. 1-4.

Dušan Katuščák on november 16th, 2014

V totalitných režimoch patrí cenzúra k základným mocenským nástrojom. Po roku 1968 akože oficiálne zanikla a v rokoch normalizácie po roku 1968 bola obnovená. Trvala do roku 1989. V rokoch normalizácie bola cenzúra politicky motivovaná. Režim sa potreboval zbaviť vplyvu konkrétnych ľudí a názorov, ktoré reprezentovali a ktoré boli režimu alebo politikom nepríjemné. Stovky ľudí napr. nemohli publikovať. Informácie o tom, koho treba odstaviť, prepúšťať, trestať a diskreditovať, kto môže alebo nemôže ísť do školy, kto môže alebo nemôže postupovať v práci, cestovať atd. sa vraj šírili neformálnymi kanálmi po „straníckej linke“.
Roky normalizácie po roku 1968 boli hrozné aj na mojom vtedajšom pracovisku, v Matici slovenskej a v Slovenskej národnej knižnici a dúfal som, že sa už nevrátia. Omyl!!!
Strach o existenciu, dusno, nekompetentní aparátčici sa vrátili… Napríklad ako v národnej knižnici nominanti Smeru….Vláda jednej strany a účinkovanie niektorých jej nominantov mi veľmi pripomína roky normalizácie. Opäť tu máme cenzúru.
Generálna riaditeľka Slovenskej národnej knižnice, ing. Katarína Krištofová, PhD. podobne, ako to bolo v rokoch normalizácie robí veci, ktoré považujem za cenzúru.
Najprv zo stránky národnej knižnice odstránila všetky nepríjemné dokumenty, ktoré dokladovali postupy, ktoré „akože“ ukazujú ministerstvo kultúry a pána ministra vo svetle, v akom sa oprávnene necíti dobre. Riaditeľka ho tým „akože“ chráni. Teraz nejde o to, čo obsahovali tie dokumenty, ale o to, že boli odstránené.
Spolu s dokumentmi odstránila aj sedemnásť najlepších odborníkov. Tak to v rokoch normalizácie robili boľševickí normalizátori. Podobne, ako to bolo v sedemdesiatych rokoch – rokoch normalizácie.
Národná knižnica, ktorá je verejnou inštitúciou platená zo štátneho rozpočtu zaviedla znovu osobnú formu cenzúry. Blokovanie internetovej pošty!!! Každá pošta, ktorú pošlem do národnej knižnice sa mi vracia s takouto správou:
„Technical details of permanent failure: Google tried to deliver your message, but it was rejected by the server for the recipient domain snk.sk by mail.snk.sk. [194.160.178.70]. The error that the other server returned was: 554 5.7.1 Message cannot be accepted, content filter rejection dusankatuscak@gmail.com“.
Chudák Google chce poštu dodať, ale – nedá sa!!! Pošta nemôže byť doručená, lebo moje meno je blokované na servri SNK. Do SNK som posielal žiadosť o poskytnutie informácií podľa infozákona, a to pani riaditeľke, na adresu katarina.kristofova@snk.sk a tiež na oficiálnu adresu infozakon@snk.sk. Posielal som článok do časopisu Knižnica, aj ten mail sa mi vrátil. Som persona non grata, trieska v zadku, neželaná osoba a pani riaditeľka sa rozhodla, že so SNK komunikovať nesmiem.
V sedemdesiatych rokoch existovala aspoň elementárna slušnosť. Slušnejší ľudia boli solidárni s tými prenasledovanými. Osobne som písomne protestoval proti zákazu publikovania Petra Libu a Michala Potemru. Na protest proti prepúšťaniu ľudí, ako bol Ivan Kadlečík, Paľo Hrúz som odišiel z odborovej organizácie, ktorá aj vtedy aj teraz asistovala pri prepúšťaní… Pod mojim menom publikoval Augustín Maťovčík, ktorý mal zákaz publikovať, knihu o Štefanovi Krčmérym… Ohrozil som tým svoju rodinu aj seba…Teraz solidarita ani slušnosť neexistuje. Vedenie Spolku slovenských knihovníkov, Slovenskej asociácie knižníc, Ústredná knižničná rada je doľapkané, závislé na ministerských dotáciách a uprednostňuje osobné záujmy a posluhovanie pred záujmami verejnosti. Tak, ako v rokoch totality a normalizácie.

Dušan Katuščák on október 4th, 2014

Organizačný poriadok_2014

Nominácie CEPS_2014

Štatút CEPS_2014_senát

Dušan Katuščák on október 4th, 2014

A1-Abstrakt

Dušan Katuščák on jún 16th, 2014

2013_10_23_SNK_odpoved_scan_podla infozákona