Dušan Katuščák on Jún 11th, 2013


Dušan Katuščák on Január 20th, 2013

Koláčový graf_počty knižničných objektov

Dušan Katuščák on Január 20th, 2013

Kópia – strany s číslami

Počet skutočne skenovaných strán z celkového počtu 250 000 000  strán (do júna 2015)

Poznámky
>
> 07_03_2012 podpis zmluvy
> 10_07_2012 nástup GR Krištofovej
> Plán skenovania
> marec-dec .2012
> 35 400 000 strán
>
> Skutočnosť
> 2 562 953 strán
> =7,23 % plánovaného výkonu
>
> Z celkového projektovaného objemu strán (250 000 000)
> do konca decembra 2012
> 1,025 %

Dušan Katuščák on Január 20th, 2013

Graf stlpcový počty objektov aj s čislami_maj 2011_dec2012

Počet skutočne skenovaných objektov z celkového počtu 2 800 000 objektov (do júna 2015)

Dušan Katuščák on Január 20th, 2013

Copyright_Modif po odovzdaní_Príloha č 1 – Opis projektu SNK

Diletantstvo pod ochranou ministerstva kultúry. Časť 3.

Diletantstvo pod ochranou ministerstva kultúry. Časť 2.

Diletantstvo pod ochranou ministerstva kultúry . Časť 1.

Objednávky a faktúry 2012

Dodávky boli vystavené so súhlasom riadiaceho orgánu, SORO a ministerstva kultúry.  Včasné dodávky by boli umožnili spustiť digitalizáciu podľa projektu v júni 2012. MKSR dodávky kvôli “auditu” zastavilo. Objednávky ing. Krištofovej sa zrealizovali podľa tej istej rámcovej zmluvy so spoločnosťou VT Group, podľa ktorej vraj dodávky pre “bývalé vedenie” nebolo možné splniť.

AKTUÁLNE-INFORMÁCIE-O-IMPLEMENTÁCII-PRIORITNEJ-OSI-Č.2-OPIS-1