Dušan Katuščák on december 26th, 2014

Reakcia autorov Štúdie uskutočniteľnosti na nekonzistentné riadenie

26. 10. 2009 Reakcia autorov Štúdie uskutočniteľnosti
na nekonzistentné riadenie prípravy projektov OPIS2 zo strany MKSR.

Tesne pred dokončením štúdie uskutočniteľnosti MKSR menilo svoju stratégiu, vecné a finančné požiadavky, čo sťažovalo prípravu Štúdie uskutočniteľnosti, bez ktorej nebolo možné začať proces prípravy národných projektov.

http://dusan.katuscak.net/?p=758

 

 

 

Dušan Katuščák on december 25th, 2014

CBA SNK

Dušan Katuščák on december 3rd, 2014

Otázky_Infozákon_nov_2014 DIKDA – Otázky prof. Katuščáka, hlavného autora projektu o implementácii projektu Digitálna knižnica a digitálny archív financovaný zo štrukturálnych fondov a ŠR (ca 49 mil eur)

SNK_infozak_nov_2014 – DIKDA Odpovede SNK

Dušan Katuščák on december 1st, 2014

VPCH Katuscak_eng

Dušan Katuščák on november 18th, 2014

CV_VPCH_katuscak

Dušan Katuščák on november 17th, 2014

marc21bib_orig_e

Copyright (c) 2000 by the Library of Congress except within the USA.

Copyright (c) Her Majesty the Queen in Right of Canada (2000) as represented by the National Library of Canada.

Copyright Preklad: (c) 1999 Dušan Katuščák, (c) 2004 Martin Katuščák

Redakcia: Jarmila Majerová

 

Toto je publikácia s voľnými listami, ktorá sa má aktualizovať po vydaní nových strán určených na nahradenie starších strán. Dátum vydania základného textu v angličtine je február 1999. Toto vydanie nahradilo vydanie z roku 1994 a aktualizácie č. 1-3 formátu USMARC pre bibliografické údaje a vydanie z roku 1994 s dodatkami č. 1-6 kanadského komunikačného formátu MARC pre bibliografické údaje. Prvé slovenské vydanie je prekladom a doplnením pôvodného anglického vydania a zahŕňa aktualizácie č. 1-4.

Dušan Katuščák on október 4th, 2014

Organizačný poriadok_2014

Nominácie CEPS_2014

Štatút CEPS_2014_senát

Dušan Katuščák on október 4th, 2014

A1-Abstrakt

Dušan Katuščák on jún 16th, 2014

2013_10_23_SNK_odpoved_scan_podla infozákona

Zmluva o NFP 8_2012_SaP