no posts
Dušan Katuščák

Author Archives: Dušan Katuščák

About Dušan Katuščák

http://dusan.katuscak.net

Politická deklarácia Demokratickej strany

Kontinuita a tradícia Demokratickej strany (DS) Demokratická strana priamo nadväzuje na hodnoty a činy Demokratickej strany a občianskych demokratov z rokov 1943-1948.  Demokratické sily, vedené Demokratickou stranou a turčianskymi rodákmi  Jánom Ursínym (https://sk.wikipedia.org/wiki/Ján_Urs%C3%ADny),   Jozefom Lettrichom (https://sk.wikipedia.org/wiki/Jozef_Lettrich), Milanom Hodžom (https://sk.wikipedia.org/wiki/Milan_Hodža) a inými …

Posted in Digitalizácia | Komentáre vypnuté na Politická deklarácia Demokratickej strany

Správa Európskej komisie aj o informatizácii knižníc 2018

Súborný katalóg slovenských knižníc, dostupný cez portál Slovenská knižnica a KIS3G je ohrozený nekompetentným manažmentom… Pätnásťročný projekt informatizácie verejných knižníc je stále TOP. Problém je, že Slovenská národná knižnica a jej vedenie, ktoré sa o zavedenie novej služby nijako nepričinilo …

Posted in Digitalizácia | Komentáre vypnuté na Správa Európskej komisie aj o informatizácii knižníc 2018

Unikátna služba knižníc je ohrozená

Teší ma, že jeden z projektov informatizácie, ktorý som inicioval a implementoval so skupinou odborníkov v Slovenskej národnej knižnici v Martine veľmi úspešne funguje 15 rokov. (prof. PhDr. Dušan Katuščák, PhD., Ing. Jozef Dzivák, Bc. Oliver Ardo, ing. Miroslav Čapkovič, Ing. Jana Gabrielová …

Posted in Digitalizácia | Komentáre vypnuté na Unikátna služba knižníc je ohrozená

Začiatok tunelovania a babráctva v projekte Slovenskej národnej knižnice za 50 miliónov eur

Generálna riaditeľka Slovenskej národnej knižnice v Martine dňa 14.09.2012 na Tlačovej konferencii MKSR verejne informovala, že: „Plánovaný počet zdigitalizovaných strán knižničných a archívnych dokumentov v projekte od 1. apríla 2012 do 30. júna 2015 je 259 495 150 strán…“ Potom doplnila, „že …

Posted in Digitalizácia | Komentáre vypnuté na Začiatok tunelovania a babráctva v projekte Slovenskej národnej knižnice za 50 miliónov eur

Digital humanities a kreatívny priemysel nie je len móda!

O automatickej transkripcii rukopisných textov už desiatky rokov snívajú historici, lingvisti, archivári, knihovníci, dokumentaristi a všetci, ďalší, ktorí prichádzajú do styku s rukopisnými textami.  Postupne sa automatický prepis rukopisov stáva skutočnosťou. Je za tým mohutný medzinárodný základný výskum v oblasti …

Posted in Digitalizácia | Komentáre vypnuté na Digital humanities a kreatívny priemysel nie je len móda!

Dušan Katuščák – profil

Prof. PhDr. Dušan Katuščák, PhD CV Applicable outcomes – registered 2011-2015 Initiator and main author of the National project OPIS2 Digital Library and Digital Archive. (DIKDA). Slovak National Library. OP Informatization of Society. Priority axis 2-Development of memory and fund …

Posted in Osobné | Komentáre vypnuté na Dušan Katuščák – profil

26. 10. 2009 Reakcia autorov Štúdie uskutočniteľnosti

Reakcia autorov Štúdie uskutočniteľnosti na nekonzistentné riadenie 26. 10. 2009 Reakcia autorov Štúdie uskutočniteľnosti na nekonzistentné riadenie prípravy projektov OPIS2 zo strany MKSR. Tesne pred dokončením štúdie uskutočniteľnosti MKSR menilo svoju stratégiu, vecné a finančné požiadavky, čo sťažovalo prípravu Štúdie …

Posted in Digitalizácia | Komentáre vypnuté na 26. 10. 2009 Reakcia autorov Štúdie uskutočniteľnosti

CBA Analýza cenovej efektívnosti projektu DIKDA

CBA SNK

Posted in Digitalizácia | Komentáre vypnuté na CBA Analýza cenovej efektívnosti projektu DIKDA

DIKDA_otázky a odpovede

Otázky_Infozákon_nov_2014 DIKDA – Otázky prof. Katuščáka, hlavného autora projektu o implementácii projektu Digitálna knižnica a digitálny archív financovaný zo štrukturálnych fondov a ŠR (ca 49 mil eur) SNK_infozak_nov_2014 – DIKDA Odpovede SNK

Posted in Digitalizácia | Komentáre vypnuté na DIKDA_otázky a odpovede

CV Dušan Katuščák

CV_VPCH_katuscak

Posted in Digitalizácia | Komentáre vypnuté na CV Dušan Katuščák