Previerky

Continue reading about Dušan Katuščák má Osvedčenie po previerke NBU na stupeň TAJNÉ platné od 23.03.2011 do 23.03.2018

Dušan Katuščák on október 20th, 2010

Continue reading about Bezpečnostná previerka 2009

Dušan Katuščák on október 20th, 2010

Continue reading about Bezpečnostná previerka 2002

Dušan Katuščák on október 19th, 2010

Snahy o diskreditáciu mojej osoby sa periodicky opakujú a objavujú vždy v súvislosti s mojími odbornými a ekonomickými aktivitami v záujme rozvoja SNK. V poslednom čase diskreditačná kampaň pravdepodobne súvisí s mojimi otvorenými verejnými vystúpeniami za efektívne využívanie verejných zdrojov, s aktivitami zameranými proti korupcii, klientelizmu, zbytočným nákupom a predražovaniu, pričom opodstatnenosť mojej kritiky sa potvrdzuje. Diskreditačné informácie […]

Continue reading about Vyhlásenie Dušana Katuščáka k snahám o jeho diskreditáciu