2012.03.16. Objednávky „bývalého vedenia SNK“ pre národný projekt (15.-23. marca 2012).

Objednávky a faktúry 2012

Dodávky boli vystavené so súhlasom riadiaceho orgánu, SORO a ministerstva kultúry.  Včasné dodávky by boli umožnili spustiť digitalizáciu podľa projektu v júni 2012. MKSR dodávky kvôli „auditu“ zastavilo. Objednávky ing. Krištofovej sa zrealizovali podľa tej istej rámcovej zmluvy so spoločnosťou VT Group, podľa ktorej vraj dodávky pre „bývalé vedenie“ nebolo možné splniť.