Digitalizácia

Výročná správa OPIS EK za rok 2011_2864_8981

Continue reading about Výročná správa Riadiaceho orgánu pre Európsku komisiu za rok 2011 za OPIS

2012_04_19_VT-Group_list_nedodanie IKT odvolavka na audit MK

Continue reading about 2012_04_19_VT-Group_list_nedoda pre SNK objednané IKT-odvolávka-na-audit-MK SR

Dušan Katuščák on jún 13th, 2014

2012_04_17_Madaric_osobitny-audit_S1_DIKDA 2012_04_17_Madaric_osobitny-audit_S2_DIKDA

Continue reading about 2012_04_17_Madarič_koná sa osobitny audit_S1_S2_DIKDA

Dušan Katuščák on jún 13th, 2014

2012_04_04_Maďaričov zákaz-nepodpisovať zmluvy ani objednávky

Continue reading about 2012_04_04_Maďaričov zákaz-nepodpisovať zmluvy ani objednávky

2012_03_15 Stanovisko-MKSR-s-povoleni¦üm-realizovat¦î-objedna¦üvky-cez-VT-Group

Continue reading about 2012_03_15 Stanovisko-MKSR-s-povoleni¦üm-realizovat¦î-objedna¦üvky-cez-VT-Group

2012_03_14_MKSR_legislativa_Vyjadrenie-k-ustanioveniam-ramcovej-zmluvy-s-VT-Group

Continue reading about 2012_03_14_MKSR_legislativa_Vyjadrenie-k-ustanioveniam-ramcovej-zmluvy-s-VT-Group

2012_03_09_Urad vlady_norsky-grant_koniec-overenie-na-mieste

Continue reading about 2012_03_09_Úrad vlády norsky grant úspešne skončený v SNK – po overení

2011_10_11_MKSR_VT-Group_list_povolenie-vyuzivat-zmluvu-s-VT-Group

Continue reading about 2011_10_11 MKSR – VT Group list MKSR povolenie využívať v SNK zmluvu s VT Group

scan0001

Continue reading about 4. apríl 2011_ list Mareka Maďariča_zákaz podpisovať a realizovať podpísané zmluvy

Témy dizertačných prác pre doktorandský študijný program v odbore 3.2.4 knižnično-informačné štúdia v akad. roku 2014/15 Školiteľ: prof. PhDr. Dušan Katuščák, PhD. I. Interoperabilita inštitúcií a informačných systémov knižníc, múzeí, galérií, pamiatok, archívov a audiovízie v projektoch digitalizácie na Slovensku II. Model univerzitného digitálneho repozitu III. Optimalizácia a adaptácia určitého open-source softvéru na sprístupňovanie digitálneho […]

Continue reading about Doktorandské štúdium so začiatkom v roku 2014 u prof. Dušana Katuščáka