no posts
Dušan Katuščák

Digitalizácia

CEDRE

A1-Abstrakt

Posted in Digitalizácia | Komentáre vypnuté na CEDRE

2013_10_23_List SNK – odpoveď podľa infozákona

2013_10_23_SNK_odpoved_scan_podla infozákona

Posted in Digitalizácia | Komentáre vypnuté na 2013_10_23_List SNK – odpoveď podľa infozákona

2012_03_07 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na projekt OPIS2 Digitálna knižnica a digitálny archív

Zmluva o NFP 8_2012_SaP

Posted in Digitalizácia | Komentáre vypnuté na 2012_03_07 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na projekt OPIS2 Digitálna knižnica a digitálny archív

Záverečná správa Hodnotenie prioritnej osi 2 Operačného programu Informatizácia spoločnosti „Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry“

Záverečná správa RO 2013_4162_zs_po2_v08

Posted in Digitalizácia | Komentáre vypnuté na Záverečná správa Hodnotenie prioritnej osi 2 Operačného programu Informatizácia spoločnosti „Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry“

Aké veľké pracovné úložisko potrebuje SNK pre digitálne objekty?

SNK_kalkulácia-úložiska_IMPACT-ise-4

Posted in Digitalizácia | 2 538 komentárov

Výročná správa Riadiaceho orgánu pre Európsku komisiu za rok 2011 za OPIS

Výročná správa OPIS EK za rok 2011_2864_8981

Posted in Digitalizácia | Komentáre vypnuté na Výročná správa Riadiaceho orgánu pre Európsku komisiu za rok 2011 za OPIS

2012_04_19_VT-Group_list_nedoda pre SNK objednané IKT-odvolávka-na-audit-MK SR

2012_04_19_VT-Group_list_nedodanie IKT odvolavka na audit MK

Posted in Digitalizácia | Komentáre vypnuté na 2012_04_19_VT-Group_list_nedoda pre SNK objednané IKT-odvolávka-na-audit-MK SR

2012_04_17_Madarič_koná sa osobitny audit_S1_S2_DIKDA

2012_04_17_Madaric_osobitny-audit_S1_DIKDA 2012_04_17_Madaric_osobitny-audit_S2_DIKDA

Posted in Digitalizácia | Komentáre vypnuté na 2012_04_17_Madarič_koná sa osobitny audit_S1_S2_DIKDA

2012_04_04_Maďaričov zákaz-nepodpisovať zmluvy ani objednávky

2012_04_04_Maďaričov zákaz-nepodpisovať zmluvy ani objednávky

Posted in Digitalizácia | Komentáre vypnuté na 2012_04_04_Maďaričov zákaz-nepodpisovať zmluvy ani objednávky

2012_03_15 Stanovisko-MKSR-s-povoleni¦üm-realizovat¦î-objedna¦üvky-cez-VT-Group

2012_03_15 Stanovisko-MKSR-s-povoleni¦üm-realizovat¦î-objedna¦üvky-cez-VT-Group

Posted in Digitalizácia | Komentáre vypnuté na 2012_03_15 Stanovisko-MKSR-s-povoleni¦üm-realizovat¦î-objedna¦üvky-cez-VT-Group