Digitalizácia

Dušan Katuščák on 4 októbra, 2014

Organizačný poriadok_2014 Nominácie CEPS_2014 Štatút CEPS_2014_senát

Continue reading about Základné dokumenty CEPS

Dušan Katuščák on 4 októbra, 2014

A1-Abstrakt

Continue reading about CEDRE

Dušan Katuščák on 16 júna, 2014

2013_10_23_SNK_odpoved_scan_podla infozákona

Continue reading about 2013_10_23_List SNK – odpoveď podľa infozákona

Zmluva o NFP 8_2012_SaP

Continue reading about 2012_03_07 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na projekt OPIS2 Digitálna knižnica a digitálny archív

Záverečná správa RO 2013_4162_zs_po2_v08

Continue reading about Záverečná správa Hodnotenie prioritnej osi 2 Operačného programu Informatizácia spoločnosti „Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry“

SNK_kalkulácia-úložiska_IMPACT-ise-4

Continue reading about Aké veľké pracovné úložisko potrebuje SNK pre digitálne objekty?

Výročná správa OPIS EK za rok 2011_2864_8981

Continue reading about Výročná správa Riadiaceho orgánu pre Európsku komisiu za rok 2011 za OPIS

2012_04_19_VT-Group_list_nedodanie IKT odvolavka na audit MK

Continue reading about 2012_04_19_VT-Group_list_nedoda pre SNK objednané IKT-odvolávka-na-audit-MK SR

Dušan Katuščák on 13 júna, 2014

2012_04_17_Madaric_osobitny-audit_S1_DIKDA 2012_04_17_Madaric_osobitny-audit_S2_DIKDA

Continue reading about 2012_04_17_Madarič_koná sa osobitny audit_S1_S2_DIKDA

Dušan Katuščák on 13 júna, 2014

2012_04_04_Maďaričov zákaz-nepodpisovať zmluvy ani objednávky

Continue reading about 2012_04_04_Maďaričov zákaz-nepodpisovať zmluvy ani objednávky