Dušan Katuščák

Moja osobná stránka, priatelia, práca, rodina a ja, obchod

Prehliadať príspevky v kategórii: Digitalizácia

2012_03_15 Stanovisko-MKSR-s-povoleni¦üm-realizovat¦î-objedna¦üvky-cez-VT-Group

2012_03_14_MKSR_legislativa_Vyjadrenie-k-ustanioveniam-ramcovej-zmluvy-s-VT-Group

2012_03_09_Urad vlady_norsky-grant_koniec-overenie-na-mieste

2011_10_11_MKSR_VT-Group_list_povolenie-vyuzivat-zmluvu-s-VT-Group

scan0001

Témy dizertačných prác pre doktorandský študijný program v odbore 3.2.4 knižnično-informačné štúdia v akad. roku 2014/15 Školiteľ: prof. PhDr. Dušan Katuščák, PhD. I. Interoperabilita inštitúcií a informačných systémov knižníc, múzeí, galérií, pamiatok, archívov a audiovízie v projektoch digitalizácie na Slovensku II. Model univerzitného digitálneho repozitu III. Optimalizácia a adaptácia určitého open-source softvéru na sprístupňovanie digitálneho […]

Koláčový graf_počty knižničných objektov

Kópia – strany s číslami Počet skutočne skenovaných strán z celkového počtu 250 000 000  strán (do júna 2015) Poznámky > > 07_03_2012 podpis zmluvy > 10_07_2012 nástup GR Krištofovej > Plán skenovania > marec-dec .2012 > 35 400 000 strán > > Skutočnosť > 2 562 953 strán > =7,23 % plánovaného výkonu > […]

Graf stlpcový počty objektov aj s čislami_maj 2011_dec2012 Počet skutočne skenovaných objektov z celkového počtu 2 800 000 objektov (do júna 2015)