Dušan Katuščák

Moja osobná stránka, priatelia, práca, rodina a ja, obchod

Prehliadať príspevky v kategórii: Digitalizácia

Jasná_nov_2011

Centre of Excellence in Digitisation and Conservation Research (CEDRE) Centrum excelentnosti Slovenskej národnej knižnice (projekt EK FP7) A1 Abstrakt A2_Coordinator A3_1_Coordinator A3_2 Budget

Dušan Katuščák a kol.: Digitálna knižnica a digitálny archív

Digitálna knižnica_článok jan2011