26. 10. 2009 Reakcia autorov Štúdie uskutočniteľnosti

Reakcia autorov Štúdie uskutočniteľnosti na nekonzistentné riadenie 26. 10. 2009 Reakcia autorov Štúdie uskutočniteľnosti na nekonzistentné riadenie prípravy projektov OPIS2 zo strany MKSR. Tesne pred dokončením štúdie uskutočniteľnosti MKSR menilo svoju stratégiu, vecné a finančné požiadavky, čo sťažovalo prípravu Štúdie uskutočniteľnosti, bez ktorej nebolo možné začať proces prípravy národných projektov. 26. 10. 2009 Reakcia autorov … Čítať ďalej 26. 10. 2009 Reakcia autorov Štúdie uskutočniteľnosti