no posts
Dušan Katuščák

26. 10. 2009 Reakcia autorov Štúdie uskutočniteľnosti

Reakcia autorov Štúdie uskutočniteľnosti na nekonzistentné riadenie

26. 10. 2009 Reakcia autorov Štúdie uskutočniteľnosti
na nekonzistentné riadenie prípravy projektov OPIS2 zo strany MKSR.

Tesne pred dokončením štúdie uskutočniteľnosti MKSR menilo svoju stratégiu, vecné a finančné požiadavky, čo sťažovalo prípravu Štúdie uskutočniteľnosti, bez ktorej nebolo možné začať proces prípravy národných projektov.

26. 10. 2009 Reakcia autorov Štúdie uskutočniteľnosti

 

 

 

About Dušan Katuščák

http://dusan.katuscak.net
This entry was posted in Digitalizácia. Bookmark the permalink.

Comments are closed.