Neakceptované pripomienky SNK ku štúdii uskutočniteľnosti okt. 2009