Politická deklarácia Demokratickej strany


Kontinuita a tradícia Demokratickej strany (DS) Demokratická strana priamo nadväzuje na hodnoty a činy Demokratickej strany a občianskych demokratov z rokov 1943-1948.  Demokratické sily, vedené Demokratickou stranou a turčianskymi rodákmi  Jánom Ursínym (https://sk.wikipedia.org/wiki/Ján_Urs%C3%ADny),   Jozefom Lettrichom (https://sk.wikipedia.org/wiki/Jozef_Lettrich), Milanom Hodžom (https://sk.wikipedia.org/wiki/Milan_Hodža) a inými demokratmi, ako aj kresťanskými osobnosťami (Matej Josko, Vavro Šrobár, Ján Kempný, Miloš Bugár, Jozef Staško, […]

Vláda schválila, riaditeľka národnej knižnice nesplnila


Slovenská národná knižnica v Martine (SNK) mala 2012-2015 vyše 10 miliónov na záchranu písomného dedičstva Slovenska. Projekt úmyselne nerealizovali. Peniaze minuli, papier sa naďalej rozkladá. Papier zaniká, degraduje. A s ním aj zaznamenaný obsah. Strácame originálne doklady o našej kultúre. Zdá sa, že Ministerstvu kultúry neprekáža plytvanie v SNK. BRATISLAVA. 10.03.2010. Vybudovanie pracoviska na masovú […]

Správa Európskej komisie aj o informatizácii knižníc 2018


Súborný katalóg slovenských knižníc, dostupný cez portál Slovenská knižnica a KIS3G je ohrozený nekompetentným manažmentom… Pätnásťročný projekt informatizácie verejných knižníc je stále TOP. Problém je, že Slovenská národná knižnica a jej vedenie, ktoré sa o zavedenie novej služby nijako nepričinilo sa usiluje zlikvidovať aj to posledné, čo v SNK funguje… A ministerstvo kultúry mlčí a […]

Unikátna služba knižníc je ohrozená


Teší ma, že jeden z projektov informatizácie, ktorý som inicioval a implementoval so skupinou odborníkov v Slovenskej národnej knižnici v Martine veľmi úspešne funguje 15 rokov. (prof. PhDr. Dušan Katuščák, PhD., Ing. Jozef Dzivák, Bc. Oliver Ardo, ing. Miroslav Čapkovič, Ing. Jana Gabrielová a desiatky ďalších spolupracovníkov zo slovenských knižníc všetkých typov). V roku 2016, ale aj v roku 2018 […]

Začiatok tunelovania a babráctva v projekte Slovenskej národnej knižnice za 50 miliónov eur


Generálna riaditeľka Slovenskej národnej knižnice v Martine dňa 14.09.2012 na Tlačovej konferencii MKSR verejne informovala, že: „Plánovaný počet zdigitalizovaných strán knižničných a archívnych dokumentov v projekte od 1. apríla 2012 do 30. júna 2015 je 259 495 150 strán…“ Potom doplnila, „že z knižničných 1,4 milióna objektov je približne 700 tisíc kníh…“. Tento verejný prísľub SNK nebola […]

Digital humanities a kreatívny priemysel nie je len móda!


O automatickej transkripcii rukopisných textov už desiatky rokov snívajú historici, lingvisti, archivári, knihovníci, dokumentaristi a všetci, ďalší, ktorí prichádzajú do styku s rukopisnými textami.  Postupne sa automatický prepis rukopisov stáva skutočnosťou. Je za tým mohutný medzinárodný základný výskum v oblasti neorónových sietí, umelej inteligencie, tisíce hodín práce…  Prinášam pre záujemcov výsledky mojej práce, ukážku, ako […]

Dušan Katuščák – profil


Prof. PhDr. Dušan Katuščák, PhD CV Applicable outcomes – registered 2011-2015 Initiator and main author of the National project OPIS2 Digital Library and Digital Archive. (DIKDA). Slovak National Library. OP Informatization of Society. Priority axis 2-Development of memory and fund institutions. 2.1 Digitalization of the contents of memory and fund institutions, its archival preservation and […]

26. 10. 2009 Reakcia autorov Štúdie uskutočniteľnosti


Reakcia autorov Štúdie uskutočniteľnosti na nekonzistentné riadenie 26. 10. 2009 Reakcia autorov Štúdie uskutočniteľnosti na nekonzistentné riadenie prípravy projektov OPIS2 zo strany MKSR. Tesne pred dokončením štúdie uskutočniteľnosti MKSR menilo svoju stratégiu, vecné a finančné požiadavky, čo sťažovalo prípravu Štúdie uskutočniteľnosti, bez ktorej nebolo možné začať proces prípravy národných projektov. 26. 10. 2009 Reakcia autorov […]

DIKDA_otázky a odpovede


Otázky_Infozákon_nov_2014 DIKDA – Otázky prof. Katuščáka, hlavného autora projektu o implementácii projektu Digitálna knižnica a digitálny archív financovaný zo štrukturálnych fondov a ŠR (ca 49 mil eur) SNK_infozak_nov_2014 – DIKDA Odpovede SNK