no posts
Dušan Katuščák

Kontinuita a tradícia Demokratickej strany (DS) Demokratická strana priamo nadväzuje na hodnoty a činy Demokratickej strany a občianskych demokratov z rokov 1943-1948.  Demokratické sily, vedené Demokratickou stranou a turčianskymi rodákmi  Jánom Ursínym (https://sk.wikipedia.org/wiki/Ján_Urs%C3%ADny),   Jozefom Lettrichom (https://sk.wikipedia.org/wiki/Jozef_Lettrich), Milanom Hodžom (https://sk.wikipedia.org/wiki/Milan_Hodža) a inými …

There are no comments, click here be the first one!

Súborný katalóg slovenských knižníc, dostupný cez portál Slovenská knižnica a KIS3G je ohrozený nekompetentným manažmentom… Pätnásťročný projekt informatizácie verejných knižníc je stále TOP. Problém je, že Slovenská národná knižnica a jej vedenie, ktoré sa o zavedenie novej služby nijako nepričinilo …

There are no comments, click here be the first one!

Teší ma, že jeden z projektov informatizácie, ktorý som inicioval a implementoval so skupinou odborníkov v Slovenskej národnej knižnici v Martine veľmi úspešne funguje 15 rokov. (prof. PhDr. Dušan Katuščák, PhD., Ing. Jozef Dzivák, Bc. Oliver Ardo, ing. Miroslav Čapkovič, Ing. Jana Gabrielová …

There are no comments, click here be the first one!

Generálna riaditeľka Slovenskej národnej knižnice v Martine dňa 14.09.2012 na Tlačovej konferencii MKSR verejne informovala, že: „Plánovaný počet zdigitalizovaných strán knižničných a archívnych dokumentov v projekte od 1. apríla 2012 do 30. júna 2015 je 259 495 150 strán…“ Potom doplnila, „že …

There are no comments, click here be the first one!

Digital humanities a kreatívny priemysel nie je len móda!

O automatickej transkripcii rukopisných textov už desiatky rokov snívajú historici, lingvisti, archivári, knihovníci, dokumentaristi a všetci, ďalší, ktorí prichádzajú do styku s rukopisnými textami.  Postupne sa automatický prepis rukopisov stáva skutočnosťou. Je za tým mohutný medzinárodný základný výskum v oblasti …

 

Dušan Katuščák – profil

Prof. PhDr. Dušan Katuščák, PhD CV Applicable outcomes – registered 2011-2015 Initiator and main author of the National project OPIS2 Digital Library and Digital Archive. (DIKDA). Slovak National Library. OP Informatization of Society. Priority axis 2-Development of memory and fund …

 

26. 10. 2009 Reakcia autorov Štúdie uskutočniteľnosti

Reakcia autorov Štúdie uskutočniteľnosti na nekonzistentné riadenie 26. 10. 2009 Reakcia autorov Štúdie uskutočniteľnosti na nekonzistentné riadenie prípravy projektov OPIS2 zo strany MKSR. Tesne pred dokončením štúdie uskutočniteľnosti MKSR menilo svoju stratégiu, vecné a finančné požiadavky, čo sťažovalo prípravu Štúdie …

 

CBA Analýza cenovej efektívnosti projektu DIKDA

CBA SNK

 

DIKDA_otázky a odpovede

Otázky_Infozákon_nov_2014 DIKDA – Otázky prof. Katuščáka, hlavného autora projektu o implementácii projektu Digitálna knižnica a digitálny archív financovaný zo štrukturálnych fondov a ŠR (ca 49 mil eur) SNK_infozak_nov_2014 – DIKDA Odpovede SNK

 

CV Dušan Katuščák

CV_VPCH_katuscak