Správa Európskej komisie aj o informatizácii knižníc 2018

Súborný katalóg slovenských knižníc, dostupný cez portál Slovenská knižnica a KIS3G je ohrozený nekompetentným manažmentom…

Pätnásťročný projekt informatizácie verejných knižníc je stále TOP. Problém je, že Slovenská národná knižnica a jej vedenie, ktoré sa o zavedenie novej služby nijako nepričinilo sa usiluje zlikvidovať aj to posledné, čo v SNK funguje… A ministerstvo kultúry mlčí a nekoná…


Správa Európskej komisie

eGovernment in Slovakia (2018)

European Commission. The factsheets present an overview of the state and progress of eGovernment in European countries. Joinup is a joint initiative by the Directorate General for Informatics (DG DIGIT) and the Directorate General for Communications Networks, Content & Technology (DG CONNECT). Production/Publishing: ISA Editorial Team, Wavestone Luxembourg S.A. May 2018. – Dostupné: https://joinup.ec.europa.eu/sites/default/files/inline-files/eGovernment_in_Slovakia_2018_0.pdf

Enrolment in higher education/university (Strana 29)

Public libraries (availability of catalogues, search tools) 

Responsibility: Website: Description: Central Government & Local Government
https://www.kis3g.sk/; http://www.ulib.sk/sk/;http://www.snk.sk/; 

http://www.infolib.sk/; http://193.87.33.66/opac Public libraries offer the possibility to search for a specific title, to carry out an electronic reservation, or to obtain an electronic copy. The National Slovak Library portal enables the search of a specific title and to perform an online reservation. 

Information and assistance to researchers (Strana 30)

Public libraries (availability of catalogues, search tools) 

Responsibility: Website: Description: Central Government & Local Government
https://www.kis3g.sk/; http://www.ulib.sk/sk/;http://www.snk.sk/; 

http://www.infolib.sk/; http://193.87.33.66/opac Public libraries offer the possibility to search for a specific title, to carry out an electronic reservation, or to obtain an electronic copy. The National Slovak Library portal enables the search of a specific title and to perform an online reservation.