Digitalizácia

Dušan Katuščák on december 26th, 2014

Reakcia autorov Štúdie uskutočniteľnosti na nekonzistentné riadenie 26. 10. 2009 Reakcia autorov Štúdie uskutočniteľnosti na nekonzistentné riadenie prípravy projektov OPIS2 zo strany MKSR. Tesne pred dokončením štúdie uskutočniteľnosti MKSR menilo svoju stratégiu, vecné a finančné požiadavky, čo sťažovalo prípravu Štúdie uskutočniteľnosti, bez ktorej nebolo možné začať proces prípravy národných projektov. http://dusan.katuscak.net/?p=758      

Continue reading about 26. 10. 2009 Reakcia autorov Štúdie uskutočniteľnosti

Dušan Katuščák on december 25th, 2014

CBA SNK

Continue reading about CBA Analýza cenovej efektívnosti projektu DIKDA

Dušan Katuščák on december 3rd, 2014

Otázky_Infozákon_nov_2014 DIKDA – Otázky prof. Katuščáka, hlavného autora projektu o implementácii projektu Digitálna knižnica a digitálny archív financovaný zo štrukturálnych fondov a ŠR (ca 49 mil eur) SNK_infozak_nov_2014 – DIKDA Odpovede SNK

Continue reading about DIKDA_otázky a odpovede

Dušan Katuščák on november 18th, 2014

CV_VPCH_katuscak

Continue reading about CV Dušan Katuščák

Dušan Katuščák on október 4th, 2014

Organizačný poriadok_2014 Nominácie CEPS_2014 Štatút CEPS_2014_senát

Continue reading about Základné dokumenty CEPS

Dušan Katuščák on október 4th, 2014

A1-Abstrakt

Continue reading about CEDRE

Dušan Katuščák on jún 16th, 2014

2013_10_23_SNK_odpoved_scan_podla infozákona

Continue reading about 2013_10_23_List SNK – odpoveď podľa infozákona

Zmluva o NFP 8_2012_SaP

Continue reading about 2012_03_07 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na projekt OPIS2 Digitálna knižnica a digitálny archív

Záverečná správa RO 2013_4162_zs_po2_v08

Continue reading about Záverečná správa Hodnotenie prioritnej osi 2 Operačného programu Informatizácia spoločnosti „Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry“

Dušan Katuščák on jún 13th, 2014

SNK_kalkulácia-úložiska_IMPACT-ise-4

Continue reading about Aké veľké pracovné úložisko potrebuje SNK pre digitálne objekty?