Dušan Katuščák: Rodí sa národná digitálna knižnica. Rozhovor viedol Igor Válek. In: Knižná revue, 2011, č. 22, s. 16