Slovenská národná knižnica a Matica slovenská – čas pre novú syntézu. In: Slovenské národné noviny, ročník 22 (26)
36/2011, 17. september 2011, s. 6-7