Rozhodnutie ministra kultúry a SORO o schválení projektu a žiadosti o NFP

Rozhodnutie SORO MKSR a ministra kultúry o schválení projektu a žiadosti o nenávratný finančný príspevok na národný projekt SNK Digitálna knižnica a digitálny archív zo dňa 29. februára 2012.

Rozhodnutie ministra kultúry Daniela Krajcera o schválení žiadosti o NFP 29022012

Sprievodný list SORO a rozhodnutie o schválení žiadosti zo dňa 29022012