2012.03.16. Objednávky „bývalého vedenia SNK“ pre národný projekt (15.-23. marca 2012).


Objednávky a faktúry 2012 Dodávky boli vystavené so súhlasom riadiaceho orgánu, SORO a ministerstva kultúry.  Včasné dodávky by boli umožnili spustiť digitalizáciu podľa projektu v júni 2012. MKSR dodávky kvôli „auditu“ zastavilo. Objednávky ing. Krištofovej sa zrealizovali podľa tej istej rámcovej zmluvy so spoločnosťou VT Group, podľa ktorej vraj dodávky pre „bývalé vedenie“ nebolo možné […]