OPIS2_národné Projekty

2011_03_16_Krajcer_schvalenie-SNK-ako-ziadatela_DIKDA

Continue reading about 2011_03_16_List Daniela Krajcera – schválenie SNK ako garanta národného projektu

scan0001

Continue reading about 4. apríl 2011_ list Mareka Maďariča_zákaz podpisovať a realizovať podpísané zmluvy

Dušan Katuščák on 20 januára, 2013

Koláčový graf_počty knižničných objektov

Continue reading about DIKDA Počty knižničných objektov na digitalizáciu v projekte SNK

Dušan Katuščák on 20 januára, 2013

Kópia – strany s číslami Počet skutočne skenovaných strán z celkového počtu 250 000 000  strán (do júna 2015) Poznámky > > 07_03_2012 podpis zmluvy > 10_07_2012 nástup GR Krištofovej > Plán skenovania > marec-dec .2012 > 35 400 000 strán > > Skutočnosť > 2 562 953 strán > =7,23 % plánovaného výkonu > […]

Continue reading about DIKDA postup digitalizácie v SNK – strany

Dušan Katuščák on 20 januára, 2013

Graf stlpcový počty objektov aj s čislami_maj 2011_dec2012 Počet skutočne skenovaných objektov z celkového počtu 2 800 000 objektov (do júna 2015)

Continue reading about DIKDA postup digitalizácie v SNK – objekty

Dušan Katuščák on 20 januára, 2013

Copyright_Modif po odovzdaní_Pri?loha c? 1 – Opis projektu SNK

Continue reading about DIKDA Digitálna knižnica a digitálny archív_Opis projektu

Objednávky a faktúry 2012 Dodávky boli vystavené so súhlasom riadiaceho orgánu, SORO a ministerstva kultúry.  Včasné dodávky by boli umožnili spustiť digitalizáciu podľa projektu v júni 2012. MKSR dodávky kvôli „auditu“ zastavilo. Objednávky ing. Krištofovej sa zrealizovali podľa tej istej rámcovej zmluvy so spoločnosťou VT Group, podľa ktorej vraj dodávky pre „bývalé vedenie“ nebolo možné […]

Continue reading about 2012.03.16. Objednávky „bývalého vedenia SNK“ pre národný projekt (15.-23. marca 2012).

Vysvetlenie k dopytovým

Continue reading about Vysvetlenie k zameraniu dopytových projektov digitalizácie textových materiálov

SNK_Odpoved MKSR

Continue reading about Audit projektu a odpovede na otázky MKSR k projektu Digitálna knižnica a digitálny archív

MM__vyžiadaná situacna sprava NP 1

Continue reading about Situačná správa o implementácii národného projektu Digitálna knižnica a digitálny archív pre MKSR