Integrácia konzervačných a digitalizačných technológií