Dušan Katuščák

Moja osobná stránka, priatelia, práca, rodina a ja, obchod

Prehliadať príspevky v kategórii: Koncepcia GR SNK

Integrácia konzervačných a digitalizačných technológií

© Katuščák Dušan: The Libraries in Slovakia. (Vyžiadaný príspevok pre publikáciu vo Francúzsku). Pre:  Frédéric Blin (Directeur de la conservation et du patrimoine / Head of Preservation and Heritage collections Membre du Conseil d’Administration de l’IFLA, Fédération internationale des biblioth?ques / Governing Board Member of IFLA, the International Federation of Library Associations and Institutions Biblioth?que […]

DIKDA: Tlačová správa 1. Slovenská národná knižnica v Martine vytvorí 150 nových pracovných miest

Bibliogarfická konferencia 2011_Perspektivy bibliografie

Sekcie a oddelenia_vedúci_pocet_konečný stav k 14. februáru 2011

Organizačná zmena 2011

Organizacny_poriadok_2011 Organizačná zmena Slovenskej národnej knižnice 2011

Koncepcia_DKXX