Koncepcia GR SNK

Integrácia konzervačných a digitalizačných technológií

Continue reading about Katuščák, Dušan. 2012. Integrácia konzervačných a digitalizačných technológií : Rozvoj ochrany nosičov informácií v Slovenskej národnej knižnici

© Katuščák Dušan: The Libraries in Slovakia. (Vyžiadaný príspevok pre publikáciu vo Francúzsku). Pre:  Frédéric Blin (Directeur de la conservation et du patrimoine / Head of Preservation and Heritage collections Membre du Conseil d’Administration de l’IFLA, Fédération internationale des biblioth?ques / Governing Board Member of IFLA, the International Federation of Library Associations and Institutions Biblioth?que […]

Continue reading about © Katuščák, Dušan. 2012. The Libraries in Slovakia. Knihovníctvo na Slovensku.

DIKDA: Tlačová správa 1. Slovenská národná knižnica v Martine vytvorí 150 nových pracovných miest

Continue reading about Slovenská národná knižnica v Martine vytvorí 150 nových pracovných miest

Bibliogarfická konferencia 2011_Perspektivy bibliografie

Continue reading about Katuščák, Dušan. 2011. Vývoj, perspektívy a úlohy slovenskej bibliografie.

Dušan Katuščák on 14 februára, 2011

Sekcie a oddelenia_vedúci_pocet_konečný stav k 14. februáru 2011

Continue reading about Vedúci zamestnanci SNK od 1.2.2011

Dušan Katuščák on 14 februára, 2011

Organizačná zmena 2011

Continue reading about Protokol o organizačnej zmene SNK 1.1.2011

Organizacny_poriadok_2011 Organizačná zmena Slovenskej národnej knižnice 2011

Continue reading about Organizačný poriadok Slovenskej národnej knižnice platný od 01.01.2011

Dušan Katuščák on 7 novembra, 2010

Koncepcia_DKXX

Continue reading about Koncepcia rozvoja SNK