2012_03_14_MKSR_legislativa_Vyjadrenie-k-ustanioveniam-ramcovej-zmluvy-s-VT-Group