2012_04_04_Maďaričov zákaz-nepodpisovať zmluvy ani objednávky