MARC21

marc21bib_orig_e

Copyright (c) 2000 by the Library of Congress except within the USA.

Copyright (c) Her Majesty the Queen in Right of Canada (2000) as represented by the National Library of Canada.

Copyright Preklad: (c) 1999 Dušan Katuščák, (c) 2004 Martin Katuščák

Redakcia: Jarmila Majerová

 

Toto je publikácia s voľnými listami, ktorá sa má aktualizovať po vydaní nových strán určených na nahradenie starších strán. Dátum vydania základného textu v angličtine je február 1999. Toto vydanie nahradilo vydanie z roku 1994 a aktualizácie č. 1-3 formátu USMARC pre bibliografické údaje a vydanie z roku 1994 s dodatkami č. 1-6 kanadského komunikačného formátu MARC pre bibliografické údaje. Prvé slovenské vydanie je prekladom a doplnením pôvodného anglického vydania a zahŕňa aktualizácie č. 1-4.