Dušan Katuščák – profil


Prof. PhDr. Dušan Katuščák, PhD CV Applicable outcomes – registered 2011-2015 Initiator and main author of the National project OPIS2 Digital Library and Digital Archive. (DIKDA). Slovak National Library. OP Informatization of Society. Priority axis 2-Development of memory and fund institutions. 2.1 Digitalization of the contents of memory and fund institutions, its archival preservation and […]

MARC21


marc21bib_orig_e Copyright (c) 2000 by the Library of Congress except within the USA. Copyright (c) Her Majesty the Queen in Right of Canada (2000) as represented by the National Library of Canada. Copyright Preklad: (c) 1999 Dušan Katuščák, (c) 2004 Martin Katuščák Redakcia: Jarmila Majerová   Toto je publikácia s voľnými listami, ktorá sa má […]

Doktorandské štúdium so začiatkom v roku 2014 u prof. Dušana Katuščáka


Témy dizertačných prác pre doktorandský študijný program v odbore 3.2.4 knižnično-informačné štúdia v akad. roku 2014/15 Školiteľ: prof. PhDr. Dušan Katuščák, PhD. I. Interoperabilita inštitúcií a informačných systémov knižníc, múzeí, galérií, pamiatok, archívov a audiovízie v projektoch digitalizácie na Slovensku II. Model univerzitného digitálneho repozitu III. Optimalizácia a adaptácia určitého open-source softvéru na sprístupňovanie digitálneho […]