Dušan Katuščák

Moja osobná stránka, priatelia, práca, rodina a ja, obchod

CV_VPCH_katuscak

MARC21

Komentáre zakázané

marc21bib_orig_e

Copyright (c) 2000 by the Library of Congress except within the USA.

Copyright (c) Her Majesty the Queen in Right of Canada (2000) as represented by the National Library of Canada.

Copyright Preklad: (c) 1999 Dušan Katuščák, (c) 2004 Martin Katuščák

Redakcia: Jarmila Majerová

 

Toto je publikácia s voľnými listami, ktorá sa má aktualizovať po vydaní nových strán určených na nahradenie starších strán. Dátum vydania základného textu v angličtine je február 1999. Toto vydanie nahradilo vydanie z roku 1994 a aktualizácie č. 1-3 formátu USMARC pre bibliografické údaje a vydanie z roku 1994 s dodatkami č. 1-6 kanadského komunikačného formátu MARC pre bibliografické údaje. Prvé slovenské vydanie je prekladom a doplnením pôvodného anglického vydania a zahŕňa aktualizácie č. 1-4.

Organizačný poriadok_2014

Nominácie CEPS_2014

Štatút CEPS_2014_senát

A1-Abstrakt

2013_10_23_SNK_odpoved_scan_podla infozákona

Zmluva o NFP 8_2012_SaP

Záverečná správa RO 2013_4162_zs_po2_v08

SNK_kalkulácia-úložiska_IMPACT-ise-4

Výročná správa OPIS EK za rok 2011_2864_8981

2012_04_19_VT-Group_list_nedodanie IKT odvolavka na audit MK