Sekcie a oddelenia_vedúci_pocet_konečný stav k 14. februáru 2011