13_Tabuľka Prehľad udržateľných pracovných pozícií podľa aktivít projektu