OPIS2_národné Projekty

16_Personálne zabezpečenie

Continue reading about Digitálna knižnica a digitálny archív (DIKDA): Personálne zabezpečenie projektu

Dušan Katuščák on apríl 1st, 2012

15_Autori projektu

Continue reading about Digitálna knižnica a digitálny archív (DIKDA): Autori projektu

14_Plán zadávania zákaziek tretím subjektom

Continue reading about Digitálna knižnica a digitálny archív (DIKDA): Indikatívny prehľad verejného obstarávania

13_Tabuľka Prehľad udržateľných pracovných pozícií podľa aktivít projektu

Continue reading about Digitálna knižnica a digitálny archív (DIKDA): Prehľad udržateľných novovytvorených pracovných miest

12_Udržateľnosť projektu

Continue reading about Digitálna knižnica a digitálny archív (DIKDA): Udržateľnosť projektu

11_Organizačné a

Continue reading about Digitálna knižnica a digitálny archív (DIKDA): Organizačné a procesné predpoklady riadenia a financovania projektu

10_Navrhované riešenie

Continue reading about Digitálna knižnica a digitálny archív (DIKDA): Všeobecný popis a predpoklady riešenia projektu

9_Prínos k

Continue reading about Digitálna knižnica a digitálny archív (DIKDA): Prínos projektu pre rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a ich národnej infraštruktúry

8_Prínos realizácie projektu

Continue reading about Digitálna knižnica a digitálny archív (DIKDA): Prínos projektu pre ciele OPIS2

8_Prínos realizácie projektu

Continue reading about Digitálna knižnica a digitálny archív (DIKDA): Prínos realizácie projektu