Dušan Katuščák

Moja osobná stránka, priatelia, práca, rodina a ja, obchod

Prehliadať príspevky v kategórii: Životopis neštruktúrovaný

CV_Dusan Katuscak_SK_eng_short CV Dušan Katuščák eng

Dušan Katuščák Vlastný životopis 2010X_aj s prílohami

Snahy o diskreditáciu mojej osoby sa periodicky opakujú a objavujú vždy v súvislosti s mojími odbornými a ekonomickými aktivitami v záujme rozvoja SNK. V poslednom čase diskreditačná kampaň pravdepodobne súvisí s mojimi otvorenými verejnými vystúpeniami za efektívne využívanie verejných zdrojov, s aktivitami zameranými proti korupcii, klientelizmu, zbytočným nákupom a predražovaniu, pričom opodstatnenosť mojej kritiky sa potvrdzuje. Diskreditačné informácie […]