Tlačová správa 2 – Národný projekt SNK Digitálna knižnica a digitálny archív