DIKDA: Tlačová správa 1. Slovenská národná knižnica v Martine vytvorí 150 nových pracovných miest