Graf stlpcový počty objektov aj s čislami_maj 2011_dec2012

Počet skutočne skenovaných objektov z celkového počtu 2 800 000 objektov (do júna 2015)