DIKDA postup digitalizácie v SNK – strany

Kópia – strany s číslami

Počet skutočne skenovaných strán z celkového počtu 250 000 000  strán (do júna 2015)

Poznámky
>
> 07_03_2012 podpis zmluvy
> 10_07_2012 nástup GR Krištofovej
> Plán skenovania
> marec-dec .2012
> 35 400 000 strán
>
> Skutočnosť
> 2 562 953 strán
> =7,23 % plánovaného výkonu
>
> Z celkového projektovaného objemu strán (250 000 000)
> do konca decembra 2012
> 1,025 %